SIX Portfolio Index

Index:SIXPX

SIX Portfolio Index (SIXPX) justerar generalindex för det faktum att fonder högst får placera 10 procent av fondförmögenheten i ett och samma företags aktier samt att bolag som väger 5 procent eller mer, ej får väga mer än 40 procent tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS).

Nedan kan du välja för vilken tidsperiod utvecklingen ska visas. Resultatet presenteras under.

åååå-mm-dd
åååå-mm-dd


Avkastning under perioden: 35,41%

Start: 782,71 [2014-08-25]

Slut: 1059,86 [2019-06-26]


SIXPX - Tabell, procentuell utveckling

Period: 1999-2019 1993-1998

Månad 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
jan 1,80 -0,93 5,07 -5,07 -3,67 5,88 0,82 1,46 3,13 -12,30 -5,97 0,75 -1,15 5,89 5,50 -1,64 7,12 -7,14 1,24 1,56 7,67
feb 1,43 9,55 -8,20 0,82 -1,68 3,24 4,78 3,65 -2,26 3,36 2,47 -0,61 -1,70 6,21 3,52 6,05 8,03 1,98 2,90 -0,77 3,90
mar 2,32 -1,90 -11,74 2,78 -2,42 -1,37 0,26 6,56 5,08 -1,74 2,04 8,36 1,65 -1,98 -0,04 -0,42 -1,01 1,01 0,97 -2,50 -0,02
apr 4,95 -0,45 10,04 -8,67 12,10 -0,25 -3,38 -0,79 4,22 1,54 18,90 2,57 2,25 -1,46 -0,01 0,47 -0,93 -0,57 3,53 3,19 6,07
maj -0,57 -1,20 0,12 -6,20 -0,61 -1,68 4,66 -8,42 0,53 1,83 2,03 -7,37 -1,61 -7,95 1,34 3,03 0,38 1,52 1,01 -0,86 -7,48
jun 4,31 -5,17 -4,84 -7,50 4,20 3,13 4,05 0,91 -2,23 -13,99 0,80 1,50 -3,57 2,92 -5,04 -1,35 -6,38 -3,57 -1,98 0,29 5,94
jul -0,51 0,24 -2,10 -10,95 7,00 -1,53 4,97 -1,28 -1,51 -0,73 10,27 4,54 -4,72 4,24 7,17 -0,73 4,99 5,47 -3,02 4,12
aug 2,19 0,28 -7,60 -2,72 3,57 -0,50 -1,16 4,36 -2,68 1,20 3,65 -3,29 -10,54 -2,21 -1,07 0,57 -5,96 2,44 -0,91 2,54
sep 0,33 -3,21 -11,15 -15,04 -3,21 2,95 5,56 5,20 -0,41 -12,34 0,63 8,47 -5,97 3,13 4,04 -0,18 -4,44 1,77 5,55 0,07
okt 4,96 -2,06 6,51 12,88 8,92 0,42 -1,71 4,50 -1,92 -17,77 4,76 0,08 8,90 -1,44 1,74 1,57 6,83 -1,13 1,97 -7,28
nov 10,25 -5,64 10,93 12,82 0,41 5,86 3,76 -0,94 -6,53 -2,23 -0,02 1,43 -1,43 3,13 2,30 3,32 3,63 1,42 -3,62 -1,76
dec 12,66 -1,72 2,03 -12,51 3,10 0,87 6,01 8,32 -2,00 3,69 1,95 5,98 1,01 1,98 2,05 1,05 -4,03 2,88 -1,27 -6,04
Hela året 52,91 -12,25 -13,51 -36,08 29,78 17,96 31,95 24,87 -6,96 -41,85 47,65 23,45 -16,73 12,15 23,06 12,09 6,91 5,61 6,12 -7,83 16,28