Nysparande i fonder
1994-2009

Här finns äldre statistik över nysparandet i fonder.

Månadsstatistiken omfattar nettoflöden från medlemsbolagen för både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder uppdelat på fondtyp. 

Till och med 1999 finns statistiken fördelad på aktiefonder, räntefonder och blandfonder.

Från och med år 2000 redovisas statistiken fördelat på fondtyperna: aktiefonder, blandfonder, långa respektive korta räntefonder samt övriga fonder.

Statistik över nysparande 1994-2009

Skriv ut Tipsa om den här sidan