Fondspecial
- fördjupning om fonder

Nedan hittar du Fondbolagens förenings fondspecial med fördjupad information inom olika områden.

Aktiv förvaltning & indexförvaltning

Exempel på frågor som besvaras i den här fördjupade studien:
Hur fungerar en aktivt förvaltad fond? Hur fungerar en indexfond? Hur har sparandet utvecklats? Vad kan sparare tänka på vid val av fond? Vad säger forskningen? Här finns även statistik.
Ladda ned rapporten här. Rapporten finns också på engelska.
Pressmeddelande om studien.

Fonder & risk

Rapporten tar bland annat upp frågorna: Vad innebär risk och hur kan spararen förhålla sig till risk? Vilka risker möter fondspararen, hur mäts och redovisas de och vilka begränsningar finns?
Ladda ned rapporten här.
Finns också på engelska.

Avgifter & avkastning

Rapporten tar bland annat upp frågorna: Hur redovisas avkastning och avgifter? Finns det något samband mellan avkastning och avgifter? Varför skiljer avgifter mellan olika fonder? Vad får man för avgiften?

Ladda ned rapporten här.
Rapporten finns också på engelska: Fund Special: Returns and Charges

Skriv ut Tipsa om den här sidan