Studier & undersökningar

Fondbolagens förening sammanställer regelbundet fondstatistik och genomför studier av bland annat fondspararnas vanor.

Se också Fondspecial med fördjupning om fonder med ämnen som "Aktiv och passiv fondförvaltning", "Avkastning & avgifter", "Fonder & risk".

Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv - en översikt

I denna rapport belyser vi olika aspekter av det svenska fondsparandet jämfört med andra länder. Vi tittar bland annat på börsutvecklingen i olika länder, de populäraste fondtyperna, fondavgifter och nöjdheten hos spararna.

Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv - en översikt (pdf)

Fakta om premiepensionen 2018

Studien "Fakta om premiepensionen" innehåller fakta och statistik om premiepensionssystemet. Rapporten togs ursprungligen fram inom ramen för Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp. 

Fakta om premiepensionen, september 2018 (pdf).

Fondspararundersökningen 2018

Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening genomfört 1 000 telefonintervjuer i ett slumpmässigt urval bland Sveriges befolkning i åldern 18-76 år om fonder och sparande privat och till pensionen. Rapporten ger en omfattande bild av sparande och inställning till sparande.
Läs rapporten här (pdf)

Enkät: Hållbart fondsparande

Intresset för hållbara fonder är stort, och var fjärde fondsparare har valt en hållbar fond. Det visar Fondbolagens förenings undersökning. Resultaten visar också att kvinnor och män väljer hållbara fonder av delvis olika anledningar.
Se pressmeddelande här
Läs enkäten här.

Enkät: Kvinnor och mäns fondsparande

Kvinnor har väsentligt sämre självförtroende när det gäller sparande och privatekonomi än vad män har. Det är en av slutsatserna av Fondbolagens förenings undersökning, som också visar på skillnader mellan könen vad gäller bl.a. risktagande och storlek på sparandet.
Se pressmeddelandet här.
Läs enkäten här.

Helårsrapport: Fondåret 2017 i siffror

Under 2017 nysparade fondspararna i Sverige totalt 112 miljarder kronor.
Tillsammans med en värdeökning på närmare 340 miljarder innebär det
att den totala fondförmögenheten vid utgången av 2017 stigit till
rekordhöga 4 018 miljarder kronor. 

Under 2017 nysparade fondspararna i Sverige totalt 112 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare 340 miljarder innebär det att den totala fondförmögenheten vid utgången av 2017 stigit till rekordhöga 4 018 miljarder kronor. 
Läs rapporten här.

Helårsrapport: Fondåret 2016 i siffror

Under 2016 nysparade fondspararna i Sverige totalt 53 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare 270 miljarder kronor innebär det att den totala fondförmögenheten vid utgången av 2016 steg till en ny högstanivå.
Läs årsrapporten här.

Fondspararundersökningen 2016

TNS Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening genomfört 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt urval bland Sveriges befolkning i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst om fonder och sparande privat och till pensionen. Rapporten ger en omfattande bild av sparande och inställning till sparande.
Läs rapporten här (pdf)

Årsrapport: Starkt fondår trots turbulent 2015

Januari 2016. Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240 miljarder och uppgick vid utgången av 2015 till 3 246 miljarder kronor. 
Ta del av hela rapporten här.
Presentationsbilder

Årsrapport: Fondsparandet 2014

Januari 2015. Under 2014 nysparades totalt 153 miljarder kronor i fonder, vilket är nytt rekord för ett enskilt år. Den totala fondförmögenheten i Sverige uppgår för första gången någonsin till över 3 000 miljarder kronor, efter en ökning under året med drygt 520 miljarder kronor. 
Ta del av årsrapporten här.
Här finns också kvartalsstatistiken för helåret 2014.

Fondspararundersökningen 2014

Maj 2014. TNS Sifo Prospera genomför vartannat år en omfattande intervjuundersökning om fondsparande på uppdrag av Fondbolagens förening, Fondspararundersökningen. 2014 års undersökning har genomförts under perioden januari till mars och omfattar 1.500 personer i åldrarna 18-76 år (tidigare år har urvalet varit 18-74 år). De som nu är 76 år är första årskullen som berörs av premiepensionen.
Läs rapporten här.
Rapporten på engelska.

30 år med fonder - så blev Sverige ett fondland

I samband med att Fondbolagens förening fyllde 30 år gjordes en studie över fondernas framväxt och utveckling mellan åren 1979-2009.
Läs rapporten 30 år med fonder här (pdf). 
Studien finns även på engelska - 30 years of investment funds (pdf).

Årsrapport: Fondsparandet 2013

Januari 2014. Årsrapport över fondåret 2013. Läs rapporten här (finns också på engelska).

Sparande i turbulenta tider

April 2013. En studie som kartlägger fondmarknaden och fondsparandet under
15-årsperioden 1998-2012. 
Läs rapporten här (pdf). Finns också på engelska (pdf).
Pressmeddelande.

Årsrapport om fondsparandet 2012

Rapport om det svenska fondsparandet under helåret 2012.
Läs rapporten här.

Rapport om fondsparande på fem respektive tio års sikt (december 2012)

En rapport som visar på en positiv utveckling för fondsparande sett på fem och tio års sikt till och med utgången av september 2012.
Läs rapporten här.

Kvinnor och män som fondsparare 2012

I den här rapporten redogörs för skillnader och likheter mellan kvinnor och män som fondsparare. Rapporten baseras på en undersökning från TNS Sifo Prospera 2012.
Läs rapporten här
Pressmeddelande
Pia Nilssons kommentar

Fondspararundersökningen 2012

Vartannat år genomför TNS Sifo Prospera på Fondbolagens förenings uppdrag en stor undersökning bland svenska folket om fondsparande.
Läs 2012 års rapport här
Pressmeddelande

 

Årsrapport om fondsparandet 2011
Rapport om det svenska fondsparandet under helåret 2011.
Läs rapporten här.


Kvinnor och män som fondsparare 2010

Fondsparandet i Sverige är mycket vanligt både bland män och kvinnor. Fondbolagens förening har i samarbete med TNS Sifo Prospera kartlagt om det är någon skillnad i hur de agerar som fondsparare.
Läs studien Kvinnor och män som fondsparare här.

Fondspararundersökningen 2010
Vartannat år genomför TNS Sifo Prospera på Fondbolagens förenings uppdrag en stor undersökning bland svenska folket om fondsparande.
Läs 2010 års rapport här 
Pressmeddelande

Årsrapport för fondsparandet 2010
Läs rapporten här 
Läs pressmeddelandet här

Skriv ut Tipsa om den här sidan